TianJin Federation of Supply and Marketing Cooperatives

劝宝超市积极备货  保障国庆市场供应

发表时间:2018-09-30 16:09作者:王晨颖来源:宝坻区供销合作社联合社

为确保市场供应,满足广大人民群众节日消费需求,劝宝公司精心组织货源,做好商品储备。在对商品质量进行严格检查的同时,提前做好生鲜蔬菜的采购和准备工作,增加粮、油、肉、菜、禽、蛋、奶等基本生活必需品的库存,其中大米107吨,面粉85吨,食用油114吨,杂粮28.5吨,大肉60吨,水果、蔬菜20吨。

                        |                               |                                 |